top of page

Vergoeding

Ik heb contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis/Anderzorg.

Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden de behandelingen direct bij uw verzekering gedeclareerd.

Over het algemeen ook bij een restitutiepolis. 

Bent u niet aanvullend verzekerd? U ontvangt een nota. U mag ook contant betalen.

Bij 'Tarieven' vindt u het overzicht van de tarieven.

Bent u bij Menzis/ Anderzorg verzekerd en wilt u toch hier behandeld worden? Dat kan. U ontvangt een nota die u zelf moet voldoen. U dient te nota in bij uw zorgverzekeraar, die gemiddeld 75% van het tarief vergoed. 

Bij een eerste afspraak hoor ik uw BSN nummer, een ID/rijbewijsnummer en uw e-mailadres te noteren (privacyreglement). 

Landelijk zijn wij verplicht mee te doen met een kwaliteitsonderzoek. Het komt dus voor dat u na beëindiging van de behandeling een (korte) vragenlijst opgestuurd krijgt - mits u daartoe toestemming geeft. U bent niet verplicht deze in te vullen, maar ik zou dat wel zeer op prijs stellen.

bottom of page