top of page

Naar Psychosomatische klachten

Naar Behandelmethoden

Naar Vergoeding

 

Wat is psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een vakrichting binnen de fysiotherapie. Naast de basisopleiding fysiotherapie zijn verschillende specialisaties mogelijk. Psychosomatische therapie is er een van. Aan de basis ligt het bio-psycho-sociale model. Dat betekend dat klachten niet meer uitsluitend als biomedisch (een lokaal probleem) worden gezien. In veel gevallen spelen psychologische en sociale factoren een rol bij het ontstaan of in stand houden van lichamelijke klachten.  Een simpel voorbeeld: Een kleine hardloop blessure die maar niet wil herstellen. In dergelijke situaties checkt de behandelend fysiotherapeut of er herstel belemmerende factoren meespelen. Zo kunnen een slechte werk-rustbalans en een slechte slaaphygiëne leiden tot een lage belastbaarheid. Dat maakt iemand blessure gevoelig of leidt tot onvoldoende herstel. 

Meer weten? Lees dan verder onder het kopje 'Psychosomatische klachten'. 

bottom of page