top of page

Ziekte van Parkinson

Uw neuroloog heeft vastgesteld dat u de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme heeft. U kunt hinder ervaren op verschillende gebieden in uw dagelijks leven: starheid in bewegen, verminderd loopvermogen en moeite met houdingsveranderingen, zoals gaan staan of omdraaien in bed. Ik ben een ParkinsonNet geregistreerd fysiotherapeut. U krijgt de voor u nodige ondersteuning. Wilt u eerst een oriënterend gesprek? Dan kan ook.

Ik werk samen met ergotherapeuten die zijn aangesloten bij het ParkinsonNet

MS

Fysiotherapie grijpt daar in waar u hinder in uw dagelijks leven ervaart. Afhankelijk van de vorm zal een behandelplan gericht zijn op ondersteuning van de spierkracht, het verminderen van spierverkortingen en het wakker houden van de gevoelswaarneming.

TIA en CVA

Wanneer u met deze diagnose bij de fysiotherapeut komt heeft u een licht herseninfarct gehad of u bent ontslagen uit het revalidatietraject. De behandeling kan gericht zijn op de door een eenzijdige (spastische) verlamming verstoorde fijne en grove motoriek. Maar ook opbouw van de conditie en balanstraining zijn een indicatie voor fysiotherapie. 

Neurologische aandoeningen

• Ziekte van Parkinson

• Neurologische aandoeningen overige 

bottom of page